Ett eksempel på FAIR sitt arbeid:
Eritrea er et av de minst utviklede landene i verden. Av landets 4,5 millioner innbyggere hadde knapt 1 000 tilgang på internett i 2003.

En av FAIRs ansatte driver opplæring i Eritrea.
FAIR har vært i Eritrea siden november 2003. Gjennom en omfattende avtale med det eritreanske utdanningsministeriet har vi startet arbeidet med å gi landets ungdomsskoler tilgang til datautstyr.

I løpet av 2004 satte FAIR opp 450 datamaskiner i nettverk på fem ungdomsskoler og andre utdanningsinstitusjoner i landet. I tillegg til å bidra bidra med selve teknologien står FAIR for opplæring av både lærere og systemadministratorer. Organisasjonen bidrar også med utvikling av læreplaner for dataundervisningen.

Tesfalem er ansatt som leder for FAIR i Eritrea. Her driver han opplæring av lærere.

Prosjektet i Eritrea støttes økonomisk av Barnas Vel og NORAD, og FAIR har fått utvidet støtte for å forlenge prosjektet ut. Mye er imidlertid ugjort, og vi ser for oss et langvarig engasjement i Eritrea.

Miljø i alle ledd
Mange lurer på om vi driver eksport av avfall. Det gjør vi ikke. FAIR tenker miljø i alle ledd. Noen av de landene vi samarbeider med har gode ordninger for å håndtere miljøfarlig avfall. For de som ikke har det har vi etablert et såkalt ”take back”-system. Det vil si at vi sørger for alt elektronikkavfall som genereres fra våre prosjekter hentes tilbake til Norge for destruksjon på forsvarlig måte.

<<<FAIR, det globale kunnskapsløftet
<<< Fakta om Eritrea
<<< Tilbake

 


Untitled Document
sada
Ditt bidrag gir barn og unge fremtidsmuligheter og et verdig liv
Siste nytt
Nye prosjekter
(Oslo, 2008-04-08) Barnas Vel har nå inngått samarbeid med flere svært ressurssvake barnehjem i Romania og Tanzania i tillegg til der vi er fra før.
Brukte PC-er hjelper fattige
NRK: Den norske humanitære organisasjonen Fair henter utrangert datautstyr fra norske bedrifter og klargjør maskinene for et nytt liv i fattige land.
Russia shrinks
Russians are dying younger each year, having fewer children and resisting immigration. The result is a population freefall and a risk of economic ruin.
FN valgte norske Fair til IT-gjenvinning
digi.no: Norske Fair (Fair Allocation of Infotech Resources) har spesialisert seg på returavfall fra IKT-produkter til u-land.
Russian Orphans in Crisis
Russia has the largest infant and maternal mortality rates in all of Europe. Facts and Figures.

b1

Barnas Vel
post@barnasvel.no