Barnas Vel er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon som er partipolitisk og religiøs nøytral og som arbeider for bedre levekår for utsatte barn og unge. Arbeidet fokuseres  rundt barnehjemsutvikling, utdanning og menneskerettigheter.

Barnas Vel sine målsettinger er direkte knyttet opp mot FN's barne-konvensjon, FN's tusenårsmål og FN's resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet. Fokusgrupper for bistand er utsatte barn, barnehjem og skoler i Russland og Filippinene. Barnas Vel har også et tett samarbeid med de humanitære organisasjonene Barnas Forening og School for Life om flere bistands-prosjekter.

Organisasjonens virksomheter drives fra to hovedlokasjoner: Oslo-Sentrum (Norge) og Arvika-Sentrum (Sverige). Organisasjonens hovedkontor ligger i Asker gata 2, N-0475 Oslo, Norge, og telefonnummeret er (+47) 22 38 54 12.

Les mer om Barnas Vel sine prosjekter

Barnas Vel og FNs Barnekonvensjon

Barnas Vel jobber etter FNs Barnekonvensjon om barnets rettigheter.
<<< Les mer om FN's barnekonvensjon her

   

Barnas Vel og FN's Tusenårsmål

Barnas Vel sin visjon er forankret i tusenårsmålene som ble vedtatt av FN i år 2000
<<< Les mer om FN's tusenårsmål her

   

Barnas Vel og FN's resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet

Barnas Vel følger opp FN's resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet i alt sitt arbeid.
<<< Les mer om FN's kvinneresolusjon her

   

Ofte stilte spørsmål (FAQ ) om Barnas Vel

Vi får stadig henvendelser fra våre giver og andre interesserte, derfor har vi utarbeidet en liste med svar på de vanligste stilte spørsmålene.

<<< Svar på en del spørsmål som ofte stilles

Frivillighetsregisteret sikrer informasjon som kan styrke bistandsarbeidets legimitet

1 - Formålsandel 33%
2 - Administrasjon 7%
3 - Innsamlingskostnad 60%

Barnas Vel
post@barnasvel.no