Prosjekter

Som et ledd av vår strategi for å oppnå egne målsettinger og å bidra til FN's barnekonvensjon og tusenårsmål, har organisasjonen valgt å rette sin primære innsats mot bistandsområdene barn, helse og utdanning.

Barnehjemsutvikling og ettervern i Murmansk

Barnas Vel har i lang tid arbeidet aktivt for utvikling av barnehjem i Nord-vest Russland. Det er urovekkende mange utsatte barn i Nord-vest Russland.

Store deler av barna i barnehjemmene i Murmansk kommer fra tøffe sosiale forhold. Deler av dem har hjerneskader etter mors rusmisbruk under svangerskap. Barnas Vel arbeider bredt mot hele barnehjemssektoren i Murmansk og omkringliggende områder. Over 15 barnehjem og ettervern-sentre deltar i Barnas Vels omfattende utviklingsprogram.

Arbeidet i Murmansk rettes kontinuerlig mot å bedre forholdene for de utsatte barna gjennom tilførsel av ressurser for å øke den generelle kvaliteten på tilbudene samt oppfølging jevnlig og ved spesielle behov.

asd

Å holde det som blir lovet

(MURMANSK/ VM News) En utlending kom til Murmansk og gav et verdifullt løfte før han dro, som nesten virket å være en spøk. Barnas Vels representant hadde besøkt Lovozeras sosiale senter for hjelp til familier og barn, som ligger i byen Revda.

Det er tredje året representanten for den norske organisasjonen BARNAS VEL er i Murmansk Oblast, som på russisk betyr omtrent det beste for barna . Han mestrer både engelsk og russisk språk.
BARNAS VEL jobber med prosjekter over hele verden for å hjelpe utsatte barn. Det er prosjekter av ulike typer over et stort geografisk område - Filippinene, Indonesia, Saint Petersburg og i Murmansk Oblast. De har jobbet og samarbeidet i 10 år . I dag har de samarbeidsprosjekter i Kirovsk , Poljarnie Zory og Murmansk. Det var første gang Barnas Vels representant besøkte Lovozeras senter for hjelp til familier og barn . Her ble han kjent med de ansatte, så på de områder og muligheter senteret har fått.

- Her er det veldig koselig, rent og rolig - uttrykt utlendingen - her er både voksne og barn som sliter og trenger hjelp det er veldig bra . Gjesten gav et løfte da han var der: "... Du trenger datamaskiner og det skal vi arrangere. "

Nå i dag , besøkte Barnas Vels representant Lovozeras administrasjon igjen, og ble denne gangen møtt av guvernøren og viseguvernøren. Nå hadde de allerede gitt en rekke datamaskiner som skal brukes av senteret for å hjelpe familier og barn. Det var dyrebare gaver som vi verdsetter svært høyt: «Han holdt sitt ord!».

Kilde: Vecherniy Murmansk (Вечерний Мурманск), Murmansk største avis

 

Prosjekt Parents Club

I Krasnogvardeyskiy District i St. Petersburg ligger Kortjakovskij Centre. Dette er et ettervernsenter som jobber aktivt med tidligere barnehjemsbarn som nå selv skal stifte familie.

Over 90% av barnehjemsbarn i Russland havner raskt i et kriminelt miljø. Mange av disse rekker aldri å få et voksent og verdig liv. De har sjeldent opplevd å være en del av en familie med mor og far, og den omsorg og oppfølging dette medfølger. Dette gjør at disse menneskene ikke har den kunnskapen og forståelsen som er nødvendig for å skape et trygt og stabilt miljø for barn å vokse opp i. Barna ender ofte opp slik som foreldrene gjorde, på gata. Parents Club har som hovedmål å endre dette.

Terapeuter kurser og følger opp tidligere barnehjemsbarn som skal etablere familie. De lærer om de følelsemessige aspektene i en familie, hjelper å bygge trygge rammer for et barn, og ikke minst jobbe med relasjonene mellom barn og foreldre. Du kan nesten kalle dette en ”foreldre skole”.

Parents Club forebygger og hindrer at antall gatebarn vokser. Barnas Vel håper dere som givere forstår hva slags muligheter og endring i livsstil dere har vaert med aa skape. Dere er meget viktige i vårt arbeid, og vi håper dere føler stolthet for det dere har bidratt til.

 
Avsluttetde prosjekter -
Barnehospitalet i Murmansk

bavv Barnas Vel har siden oppstarten støttet Barnehospitalet i Murmansk By. Vi har hjulpet Childrens Hospital of City Murmansk med blant annet driftstilskudd, støtte til medisiner og medisinsk utstyr. Sykehuset er Nordvest Russlands største Barnehospital.

 

 

 

 

 
Skoleutvikling i Eritrea

fei Barnas Vel har bidratt med finansieringen av Norges største IKT-prosjekt i den tredje verden. I samarbeid med vår samarbeidspartner fikk 50.000 skoleelever i Afrikas fattigste land, Eritrea, IKT i undervisningen. Norad bidro med grunnfinansieringen av dette prosjektet.

 

 

Frivillighetsregisteret sikrer informasjon som kan styrke bistandsarbeidets legimitet

1 - Formålsandel 33%
2 - Administrasjon 7%
3 - Innsamlingskostnad 60%

Barnas Vel
post@barnasvel.no